معروف ترین رمان ها

معرفی معروف ترین رمان های جهان
 کتاب مقدونیه از تهران دور نیست

کتاب مقدونیه از تهران دور نیست

اثر نیره پازوکی از انتشارات برج


 کتاب ترانزیت

کتاب ترانزیت

اثر آنا زگرس از انتشارات ققنوس


 کتاب داستان بگو

کتاب داستان بگو

اثر بوبت باستر از انتشارات یساولی


 کتاب شکری، پسر یعقوب

کتاب شکری، پسر یعقوب

اثر سیامک ایثاری از انتشارات برج


 کتاب جانوران بی سرزمین

کتاب جانوران بی سرزمین

اثر اوزادینما آیوالا از انتشارات مهراندیش


 کتاب انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی

کتاب انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی

اثر مری ان شفر از انتشارات میلکان


 کتاب کلاه گردانی میان آس و پاس ها

کتاب کلاه گردانی میان آس و پاس ها

اثر حسین سناپور از انتشارات برج


 کتاب منظومه ای از پدیده های حیاتی

کتاب منظومه ای از پدیده های حیاتی

اثر آنتونی مارا از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب آوازی در ستایش گاوها

کتاب آوازی در ستایش گاوها

اثر جومپا لاهیری-هاروکی موراکامی-مجموعه ی نویسندگان از انتشارات چارسو


 کتاب ساشنکا

کتاب ساشنکا

اثر سایمن سیبیگ مانتیفوری از انتشارات کتابسرای تندیس