معروف ترین رمان ها

معرفی معروف ترین رمان های جهان
 کتاب بهترین داستان های کوتاه از نویسندگان جدید

کتاب بهترین داستان های کوتاه از نویسندگان جدید

اثر یوکا ایگاراشی از انتشارات یوبان


 کتاب کلارا و خورشید

کتاب کلارا و خورشید

اثر کازوئو ایشی گورو از انتشارات کتاب کوله پشتی


 کتاب شوریدگی

کتاب شوریدگی

اثر سعید حاجی اوقلی از انتشارات دبیر


 کتاب قانون مورچگان

کتاب قانون مورچگان

اثر رحمت الله شکری از انتشارات دبیر


 کتاب آدمکش ها

کتاب آدمکش ها

اثر شاپور آرین نژاد از انتشارات دبیر


 کتاب دیدار در تاریکی

کتاب دیدار در تاریکی

اثر هاینریش بل از انتشارات دبیر


 کتاب چشم شاهد

کتاب چشم شاهد

اثر روت آن نوردین از انتشارات دبیر


 کتاب یوسف و زلیخا

کتاب یوسف و زلیخا

اثر عاطفه دیانتی از انتشارات دبیر


 کتاب من هنوز هم بی (با) عرضه ام

کتاب من هنوز هم بی (با) عرضه ام

اثر جیم اسمیت از انتشارات پیدایش


 کتاب سه مسافر غریبه

کتاب سه مسافر غریبه

اثر انید بلایتون از انتشارات دبیر