کتاب جان شیفته

اثر رومن رولان از انتشارات دوستان - مترجم: محمود اعتمادزاده (م.ا.به آذین)-معروف ترین رمان ها

نمی توانستم برای جان شیفته ریویو بنویسم. برایم صرفن یک داستان نبود.بیشتر از آن رفیق بود و دوست. نمی توانستم تمام آنچه از آنت و رودخانه اش در جانم جاری بود را در کلمه بنشانم و توصیف کنم. یک شیفتگی بود که بیانش از عمقش می کاست...تجربه نابی بود که بهم هدیه شده بود....یک تصویر ژرف بود از زندگی که در قاب قصه برایم روایت شده بود...شراب نابی بود که به کامم نشسته بود و مرا شیدای خویش کرده بود....و من می دانستم که تا سالها در مستی اش غوطه ورم.


خرید کتاب جان شیفته
جستجوی کتاب جان شیفته در گودریدز

معرفی کتاب جان شیفته از نگاه کاربران
این جلد زیباترین جلد مجموعه بود. تا جایی که داستان مربوط به آنت ریویر بود، خیلی خیلی داستان خوب بود: شرح زندگی زنی جوان که سرشار از عشقه و البته کم کم در زیر سنگ آسیای زندگی، سرشار از قدرت هم میشه. هر دو خصوصیت آنت برای من جذاب بود: هم جنبه ی مردانه ش، یعنی قدرتش که باعث میشد از هر مردی بی نیاز بشه، و هم جنبه ی زنانه ش، یعنی عشقش، که باعث میشد همه بهش نیاز داشته باشن.

کلاً یکی از بهترین شخصیت های زنی که تا حالا خوندم بود، در کنار اسکارلت اوهارا، شخصیت اصلی بر باد رفته.

مشاهده لینک اصلی
جانِ شیفته : جلدِ یکُم از دورۀ چهارجلدی: آنِت و سیلوی؛ تابستان
LÂme enchantée Vol. 1 of 4, Romain Rolland
ترجمه اعتمادزاده نخستیم بار به صورت جیبی در هفت جلد در سال 1347 چاپ شده
عنوان: جان شیفته جلد 1 از 4 : آنت و سیلوب : تابستان؛ نویسنده: رومن رولان؛ مترجم: م.ا. به آدین (محمود اعتمادزاده)؛ چاپ نخست چهار جلدی: تهران، ابوریحان، چاپ پنجم 1361، تهران، انتشاراتِ نیلوفر؛ نشرِ جامی، 1369؛ جلد 1 در 519 ص، چهار جلد 1730 ص؛
نخستین بار از خوانش ژان کریستف رولان بود که به هیجان آمدم، نسخه های هفت جلدی جان شیفته را یافتم و نوشیدم، چند سال بگذشت تا دوره ی چهار جلدی از چاپ درآمد، دوباره و چندین باره خواندم، به قدری زیبا ترجمه شده بود که گاه چند صفحه ای را که خوانده بودم برمیگشتم و چندین بار همان ورق ها را دوباره و چندین باره میخواندم، جان شیفته ام کرده بود

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب جان شیفته


 کتاب کتاب مقدس نئون
 کتاب رفته،عزیزم،رفته
 کتاب جلاد
 کتاب راه گرسنگان
 کتاب آدم کوچولوها
 کتاب ستاره ها را بشمار