کتاب حکایت هایی از دیوانگی های روزمره

اثر چارلز بوکفسکی از انتشارات اتفاق - مترجم: مهسا نظام آبادی-معروف ترین رمان ها

«تو به من مردی را نشان بده كه تنها زندگی می‌كند و آشپزخانه‌اش هميشه كثيف است، من به تو می‌گويم به احتمال ۵ از ۹ اين مرد بی‌نظير است.» «تو به من مردی را نشان بده كه تنها زندگی می‌كند و آشپزخانه‌اش هميشه تميز است، من به تو می‌گويم به احتمال ۸ از ۹ ويژگی‌های روانی اين مرد تهوع‌آور است.»؛


خرید کتاب حکایت هایی از دیوانگی های روزمره
جستجوی کتاب حکایت هایی از دیوانگی های روزمره در گودریدز

معرفی کتاب حکایت هایی از دیوانگی های روزمره از نگاه کاربران
This was my introduction to Bukowski. A friend loaned me this book after reading a short story I wrote, telling me that I would probably enjoy it.

As I read it, a strange feeling came over me. It was the feeling of excitement knowing that I was reading something brilliant mixed with the feeling that I got when I saw Hustler Magazine for the first time. I think it describes Bukowskis work perfectly. His words are both beautiful and debauched at the same time. Still one of my favorite books.مشاهده لینک اصلی
Aunque estoy convencido de que hay lecturas positivas que te ayudan ha vivir, y hay lecturas negativas que te oscurecen el acto existencial, creo que es necesario mirar en ambos sentidos. Hay que ser higiénicos y hay que embarrarse en lodo de vez en cuando. Bukowski es chapotear en fango: divertido, sarcástico, irónico, deprimente, destructivo, nada para tomarse en serio. La receta es la misma: pobreza, alcoholisimo, mujeres-carne, el heroísmo en el vacío existencial.

مشاهده لینک اصلی
Eterna poveste a inculturii traducatorilor. In cazul nostru o traducatoare care nu a auzit de Elixirul dragostei de Donizetti si il traduce prin Elixirul iubirii, la fel, in loc de Rapsodia albastra - Rapsodia in albastru. Ma indispun cumplit genul asta de rateuri. Editura este Polirom, banuiesc ca e aceeasi traducere.

مشاهده لینک اصلی
È difficile valutare dal punto di vista letterario questi racconti, nei quali vengono sovvertiti tutti i canoni compositivi e grafici tradizionali, in una ripetizione ossessiva di temi, situazioni ed eccessi che talora si sospetta volti soprattutto a stupire, provocare e scandalizzare; ma soprattutto è difficile scindere il giudizio qualitativo dell’opera da quello personale sull’autore, poiché ad essere oggetto del giudizio del lettore è essenzialmente lui, Charles Bukowski.
Persona o personaggio che sia, è Hank che emerge nel bene e nel male in ogni storia: Buk, detto “gambe di elefante, il fallito”, con la sua sete inestinguibile e i suoi furenti ardori sessuali, con il suo egocentrismo prepotente e il suo cinico pessimismo, con la sua fragilità, sensibilità e tenerezza celate dietro l’arroganza e l’irriverenza.
Qualcuno afferma di avere trovato divertente o appassionante la lettura di questi aneddoti, che sembrano concorrere alla realizzazione di una sorta di romanzo autobiografico composto da piccoli quadretti di vita. Personalmente invece ne ho tratto piuttosto angoscia, fastidio, irritazione e a volte pena. Perché dietro il cinismo scanzonato e lo sfoggio eccessivo e gratuito di volgarità, si percepisce un disagio profondo, un acuto malessere derivante dall’intolleranza non solo di qualunque disciplina, ma perfino di ogni più comune norma del vivere quotidiano.
La cupa visione del mondo e dell’umanità in B. è al contempo motivazione e giustificazione, cioè alibi, della sua scelta di vita, che lo relega negli strati sociali più reietti e trova nell’alcol e nel sesso sfrenato il solo antidoto contro la disperazione. Brevi momenti di oblio e unico rifugio da una realtà intollerabile, pur nella lucida consapevolezza di stare correndo in discesa la china verso l’autodistruzione, e anzi spesso compiacendosene.
A ben vedere, il suo atteggiamento è anche elitario e snobistico, per il fatto che vivere come un barbone per lui, a differenza della schiera di emarginati di cui si circonda, non è una necessità, ma una volontà affermata in spregio alle convenzioni e alle ipocrisie; uno sberleffo ai dettami di uno stile di vita che mirerebbe a inquadrare ogni individuo entro schemi prestabiliti. È vero che anche lui è un alcolizzato dedito alle scommesse sui cavalli e alle più sordide imprese, ma è anche uno scrittore affermato e quindi passibile di riscatto, come sappiamo essere poi avvenuto.
Lurido sporcaccione o ineguagliabile genio? Eroe tragico o astuto millantatore? Adorabile furfante o detestabile profittatore?
Quel che è certo è che di fronte a lui non si resta indifferenti e che il vecchio Hank è entrato nel mito.

مشاهده لینک اصلی
Bukowski, Bukowski...

even though this guy uses mostly the same topics on his books there is something about it that draws me again and again and again to it like Im addicted. And I have to say in terms of exposing his mind and philosophizing about various topics this book for me its the one that is most well written (among the ones I have read so far of course).

Ive underlined some quotes and lines of thought that I want to add to the quotes here later.

There is a lot of talk about the race track of course (one of my least favorite Bukowski themes);
beautiful and caring thoughts on his daughter (as I said before it is really to this person that he puts all his love and energy at, because the other people are for him, just other people, as it seems);
love the thoughts on hallucinogenics and weed. Weed for Bukowski is a phony drug and how he explains why is just fucking funny;
there is a weird story about a girl that owned a zoo;
I loved the one about his dreams and how he dreams about trying to sleep in his room exactly how it was before (I used to have this so many times it was insane);
The Zen marriage is a very very good one;
I never knew that Bukowski was in a looney bin before (even though its perfectly plausible);
This title: Cunt and Kant and a Happy home - genius!

Im sure if Ill read my underlined quotes Ill come up with more.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب حکایت هایی از دیوانگی های روزمره


 کتاب بهترین زمان مردن
 کتاب کوه خاکستری
 کتاب دو تا خفن تابستان خود را چگونه گذراندند
 کتاب بخشنده
 کتاب ماه بر فراز مانیفست
 کتاب درون آب