کتاب در انتظار تاریکی در انتظار روشنایی

اثر ایوان کلیما از انتشارات آگه - مترجم: فروغ پوریاوری-معروف ترین رمان ها

Waiting for the Dark, Waiting for the Light is the story of Pavel, once a promising, award-winning documentary filmmaker, forced to survive under communism by working as a cameraman for the state-run television station. Now middle-aged, he dreams of one day making a film — a searing portrait of his times that the authorities would never allow. When the communist regime collapses, Pavel is unprepared for the new world of supposedly unlimited freedom, unable to make the film he has always wanted to make. Waiting for the Dark, Waiting for the Light is a powerful, important novel about the struggle between the ideal and the temptations of freedom.


خرید کتاب در انتظار تاریکی در انتظار روشنایی
جستجوی کتاب در انتظار تاریکی در انتظار روشنایی در گودریدز

معرفی کتاب در انتظار تاریکی در انتظار روشنایی از نگاه کاربران
در میان رمان ها و داستان هایی که به دنبال این هستند تا شخصیت ها و روند فکر آن ها را با جو سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه پیوند بزنند، و غالب اوقات این دو هرکدامدر روایتهایی نیم بند راه خویش را می روند؛ این رمان به نحو احسنت این باور را در ذهن شما به وجود می آورد که خود عضوی از آن جامعه هستید و در چالش با مسائل و درگیری های آن.

مشاهده لینک اصلی
به هر صورت در اینجا مرز میان بودن و نبودن مبهم شده بود. هر جا که این اتفاق می افتد، از مرزهای دیگر نیز راحت تر می توان عبور کرد. مرز نادرستی، حرص، ریاکاری، بی شرمی ....


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب در انتظار تاریکی در انتظار روشنایی


 کتاب طلسم سایه
 کتاب سفر مگره
 کتاب کجا ممکن است پیدایش کنم
 کتاب تفنگت را زمین بگذار
 کتاب روشنائی ماه اوت
 کتاب دختر خوب