کتاب راهی دراز برای رسیدن به آب

اثر لیندا سو پارک از انتشارات پیدایش - مترجم: فائزه اثنا عشری-معروف ترین رمان ها

سودان سال 1985: جنگ به دهکده سالوا وارد می شود، ویران می کند، مردان و پسران نوجوان را با خود می برد و زنان و کودکان را باقی می گذارد. سالوا یکی از این کودکان است.

سودان سال 2008: نیا دختر نوجوان باید روزی هشت ساعت پیاده روی کند تا برای خانواده اش آب تهیه کند.

سودان سال 1985: سالوا در جستجوی خانواده و امنیت از دست رفته راهی بیابان ها می شود.

آمریکا سال 2010: این کتاب بر اساس زندگی من نوشته شده...

دو نوجوان... دو داستان
یک کشور... سودان!


خرید کتاب راهی دراز برای رسیدن به آب
جستجوی کتاب راهی دراز برای رسیدن به آب در گودریدز

معرفی کتاب راهی دراز برای رسیدن به آب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب راهی دراز برای رسیدن به آب


 کتاب انگار آن جا نیستم
 کتاب تابستان آن سال
 کتاب سور بز
 کتاب زنی با موهای قرمز
 کتاب دروغ های کوچک بزرگ
 کتاب بچه ها در جشن تولد