کتاب راه بی پایان

اثر ویلیام استایرن از انتشارات هنوز - مترجم: آرش رضاپور -معروف ترین رمان ها

راه بی‌پایان روایت طغیان فرد در برابر سیستم است، طغیانی آن‌چنان نومیدانه که در نهایت به خودآزاری و خودویرانگری می‌انجامد. اما قهرمان طاغی که امیدی به تغییر ندارد تا پای جان می‌جنگد، بر تصمیم خود می‌ماند، لج می‌کند، و در نهایت، گرچه زخمی و بی‌رمق و تحقیرشده، به مقصد می‌رسد، اما پیروز ماجراست. این ماجرا البته پیروز دیگری نیز دارد: سرهنگ، نماد سیستم، که موفق شده خواسته خود را بر همگان تحمیل کند؛


خرید کتاب راه بی پایان
جستجوی کتاب راه بی پایان در گودریدز

معرفی کتاب راه بی پایان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب راه بی پایان


 کتاب قوانین رهبری
 کتاب گمشدگان-کتاب پنجم
 کتاب میرامار
 کتاب تصویر دوریان گری
 کتاب ناگهان در دل جنگل
 کتاب ماجراهای تن تن (23)