کتاب رزهای بئاتریس

اثر شارلوته لینک از انتشارات نشر ثالث - مترجم: مهشید میرمعزی-معروف ترین رمان ها

معلم جوان، فرانکا پالمر بسیار افسرده است. زندگی زناشویی‌اش دچار بحران شده و احساس می‌کند دیگر قادر به انجام کارهای روزمره نیست. به جزیره‌ی گرنسی می‌رود و اتاقی در آنجا کرایه می‌کند که در محوطه‌اش گل رز پرورش داده می‌شود. صاحب‌خانه و میزبان او بئاتریس نام دارد و به زودی بین آن دو دوستی عمیقی به وجود می‌آید. در عین حال اتفاقاتی می‌افتد که فرانکا ناخودآگاه درگیر آن‌ها می‌شود...


خرید کتاب رزهای بئاتریس
جستجوی کتاب رزهای بئاتریس در گودریدز

معرفی کتاب رزهای بئاتریس از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب رزهای بئاتریس


 کتاب بهار رم
 کتاب مجموعه من پیش از تو/پس از تو
 کتاب یونانی خواستار همسری یونانی
 کتاب اعتماد
 کتاب اجازه هست؟
 کتاب بیگانه