کتاب شب هنگام در شیلی

اثر روبرتو بولانیو از انتشارات مروارید - مترجم: فریده شبانفر-معروف ترین رمان ها

روایتی از مرور خاطرات اعترافگونهی کشیش و شاعری شیلیایی در بستر مرگ. «شبهنگام در شیلی» نخستین رمانی از بولانیو بود که به انگلیسی منتشر شد و برای او در ادبیات جهان شهرت به ارمغان آورد. کل کتاب -صد و اندی صفحه- در یک پاراگراف نوشته شده؛ راوی -که حالا در بستر مرگ است- بیوقفه خاطرات جوانیاش را بازگو میکند؛ خاطراتی که چون تصاویری گاه مبهم از برابر چشمانش میگذرد و انگاری بخشی از تاریخ ادبیات شیلی است. تاریخ ادبیات جهان


خرید کتاب شب هنگام در شیلی
جستجوی کتاب شب هنگام در شیلی در گودریدز

معرفی کتاب شب هنگام در شیلی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شب هنگام در شیلی


 کتاب شجاع مثل تو
 کتاب سونات کرویستر
 کتاب فن گرل
 کتاب سفر تنهایی
 کتاب ماه پنهان است
 کتاب آیا برامس را دوست دارید