کتاب محرم

اثر الیف شافاک از انتشارات نیماژ - مترجم: صابر حسینی-معروف ترین رمان ها

شافاک نویسنده‌ای فراتر از ایزابل آلنده استاد رئالیسم جادویی است. فضای باشکوه سوررئالیسم رمان باذکاوت قابل توجهی طرح شده است؛


خرید کتاب محرم
جستجوی کتاب محرم در گودریدز

معرفی کتاب محرم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب محرم


 کتاب ژه
 کتاب زندگی در پیش رو
 کتاب حرف هایی که نگفتیم
 کتاب مردم شیلدا
 کتاب بادبادک
 کتاب خواهران باربارن