کتاب پرونده پلیکان

اثر جان گریشام از انتشارات هرمس - مترجم: خسرو سمیعی-معروف ترین رمان ها

اسمیت، من گری‌ام. خوب گوش کن و کاری را که می‌‌گویم انجام بده. تایید را از منبع دیگری گرفتم، درباره‌ی پرونده‌ی پلیکان سند مهمی است اسمیت. یک ربع دیگر با کراتهامر در دفتر فلدمن باشید. ـ چی پیدا کرده‌ای؟ ـ گارسیا پیام خداحافظی گذاشته است. اول باید جای دیگری برویم، بعد می‌آییم آن‌جا. ـ چی؟ دخترک هم با توست؟ ـ بله. یک ویدیو و تلویزیون در اتاق کنفرانس بگذار. فکر می‌کنم گارسیا می‌خواهد با ما حرف بزند. ـ نوار کاست گذاشته است؟ ـ بله، تا یک ربع دیگر آنجاییم. ـ خطری تهدیدت نمی‌کند؟ ـ نه. فکر نمی‌کنم اسمیت. اما اعصابم داغان است. گوشی را گذاشت و دوان دوان به طرف اتومبیل رفت.


خرید کتاب پرونده پلیکان
جستجوی کتاب پرونده پلیکان در گودریدز

معرفی کتاب پرونده پلیکان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پرونده پلیکان


 کتاب نامه مرموز
 کتاب چه کار می کنی با یک مشکل؟
 کتاب جنگ ملکه سرخ 1
 کتاب در تماشاخانه شیطان
 کتاب پدینگتون کمک می کند 3
 کتاب کفن دزد