کتاب دختر یانکی

اثر نیل سایمون از انتشارات نیلا - مترجم: شهرام زرگر-معروف ترین رمان ها