معروف ترین رمان ها

معرفی معروف ترین رمان های جهان
 کتاب نوجوانی ابدی

کتاب نوجوانی ابدی

اثر ماریا لوییز وان فرانتس از انتشارات لیوسا


 کتاب لباس جمیلا

کتاب لباس جمیلا

اثر نیکی دالی از انتشارات سخنوران


 کتاب سنگ کاغذ قیچی

کتاب سنگ کاغذ قیچی

اثر آلیس فینی از انتشارات نشر نون


 کتاب بچه های نفت

کتاب بچه های نفت

اثر ابراهیم کاهکش پور از انتشارات سخنوران


 کتاب جمیلا کجاست؟

کتاب جمیلا کجاست؟

اثر نیکی دالی از انتشارات سخنوران


 کتاب تو مانده ای برای من

کتاب تو مانده ای برای من

اثر سمیه هرمزی از انتشارات شقایق


 کتاب مریم پائیزی

کتاب مریم پائیزی

اثر الهه محمدی از انتشارات شقایق


 کتاب اینجا زمان ایستاده است…

کتاب اینجا زمان ایستاده است…

اثر عاطفه انصاری از انتشارات شقایق


 کتاب آتاناز

کتاب آتاناز

اثر الهه محمدی از انتشارات شقایق


 کتاب شبهای انتظار

کتاب شبهای انتظار

اثر سهیلا بامیان از انتشارات شقایق